چرا کارها را عقب می‌اندازم؟ (قسمت اول)

تاریخچه اهمال کاری

کلمه سهل انگاری برای اولین بار در سال ۱۵۴۸ در کتاب ادوارد هال به کار رفت. در رمان های رمانتیک چون "هملت" از کلمه تعلل استفاده شده است.این کلمه بیشتر درباره افراد عاشقی که به دلیل سهل انگاری به  معشوق نرسیده اند،به کار رفته است.

در زمان انقلاب صنعتی کلمه اهمال کاری با اصطلاح "تنبل عاصی یا گنه کار" مطرح شد در حالیکه تنبلی را به معنای به تأخیر انداختن هدفمندی در شروع یا تکمیل تکلیف به عنوان شکلی از اجتناب تعبیر می کنند.

 

تعاریف اهمال کاری 

معنای لغت اهمال کاری از واژه لاتین "Pro" به معنای جلو- در مقابل و "Crastinus" به معنای فردا ساخته شده است.گرچه این تنها در لغت است.لغت معادل آن ،مسامحه یا تعلل ،اتلاف وقت بیهوده،وقت گذراندن است( به نقل از سایت سوئدیتخصصی اهمال کاری،به روز شده در ۲۰۱۴).

در زیر، تعاریف لغوی و تخصصی که در منابع مختلف آمده است را مرور می کنیم:

- لغت نامه انگلیسی زبان ، نسخه چهارم (2001): اهمال کاری عبارتند از: طفره رفتن در انجام کاری و موکول کردن آن به زمانی دیگر بخصوص به دلیل بی توجهی و تنبلی.

- لغت نامه کمبریج ،نسخه چهارم(2013): اهمال کاری یعنی به تأخیر انداختن چیزی که باید انجام شود آن هم به دلیل خسته کننده بودن و یا نوخوشایند بودن آن چیز.

- OED نسخه دوم(1992):عقب انداختن یک عمل بخصوص بدون داشتن یک دلیل مناسب

-اهمال کاری یعنی زمانی که ما شروع یا کامل کردن کاری را به تعویق می اندازیم(بسویک و مان،1994).

- اهمال کاری یعنی تأخیر غیر منطقی یک رفتار(سابینی و سیلور،1982، به نقل از پیرزاستیل،2013).

الیس و نائوز (1977) اهمال کاری را" نقص عملکرد تعاملی و رفتار اجتناب از فرایند" تعریف می کنند که با خصوصیتی چون وعده انجام کار در زمانی دیگر و یا استفاده از عذر و بهانه برای تأخیر مشخص می شود.

عناصر برگرفته از تعاریف مرور شده بسیار مهم هستند ، چراکه اهمال کاری غالباً به عنوان یک پدیده یا عارضه منفی مشخصاً جلوه می کند که با ویژگی هایی چون روان آزردگی(روان رنجوری) و ناراحتی و رنجش همراه است(استیل،2007).

شواهدی  وجود دارد که اهمال کاری با عملکرد ضعیف دانشگاهی رابطه دارد و منبع تنیدگی شخصی در بین دانشجویان است.چنین پیامدهایی بدون شک در زمان امتحان ها به وجود می آید(فراری و شر،2000).

در مجموع اهمال کاری به تأخیر انداختن کاری تعریف شده است که شخص باید آن را انجام دهد و به تعویق می اندازد. در نتیجه ، شخص سطحی از اضطراب ناشی از اهمال کاری درونی را تجربه می کند.در موقعیت های پیشرفتی دانشگاهی 95% دانشجویان در به تأخیر انداختن دست کم برخی از وظایف درگیرند و ناراحتی و احساس گناه را تجربه می کنند(سالومون و راثبلوم،به نقل از دیمون و شاون و داویس،2013).این ناراحتی درونی ذهنی که به گونه معمول با اضطراب همراه است ،ناشی از اهمال و با تأخیر انداختن وظیفه است.

یافته ها نشان می دهد که اهمال کاری نقش مهمی در زندگی تحصیلی ایفا می کند؛علیرغم قصد دانشجویان و دانش آموزان برای عمل ،به گونه معمول آنان در پیگیری فرصت زمانی برای وظایف تحصیلی یا آمادگی برای امتحانات را تأخیر می اندازند.

 

علائم اهمال کاری

افراد اهمال کار دارای ویژگی های زیر هستند:

- به گونه افراطی انجام کارها را تا زمانی نا مشحص  به تاخیر می اندازند .

- افراد اهمال کار از بیان اطلاعات درباره توانایی های خود اجتناب می ورزند و تکالیف سطح پایین را ترجیح می دهند.

- برآورد زمانی ضعیفی دارند ،یعنی مدت زمانی که برای انجام یک تکلیف برآورد می کنند،نادرست است.

- گرایش به گذشته دارند.

- دارای عزت نفس پایینی هستند.

- ترس از شکست دارند

انواع اهمال کاری 

اهمال کاری بر حسب بعد کاریش می تواند تنوع داشته باشد(اهمال کاری می تواند درونی یا بیرونی باشد)و اهمال کاری می تواند زندگی فرد را تحت تأثیر خود قرار دهد.

لی،1987 بین انواع اهمال کاری تفاوت قائل شد: 

1- گروهی که دارای اهمال کاری نوروتیک و طغیان و سرکشی بالا هستند.پروژه هایی را قبول می کنند که خیلی دشوار ادراک می شوند.این افراد فشار روانی زیادی را گزارش می کنندوپیشرفت کمی در راستای رسیدن به اهدافشان گزارش می کنند.

2- گروه کم پیشرفت:افرادی هستند که  تکالیف را خیلی آسان ادراک می کنند.اینها کسانی هستند که ظاهراً پیشرفت کاذبی در راستای اهدافشان گزارش می کنند.

3- گروه کنجکاو ،خردمند و مستقل که کارهای زیادی را برعهده می گیرند و بسیار خود- متمرکز هستند.

لی(1987) اشاره می کند که وقتی مردان و زنان به گونه مجزا تحلیل می شوند،تفاوت اندکی بین مردان و زنان اهمال کار وجود دارد.زنان اهمال کار به احتمال زیاد سازماندهی ضعیف،سطحی انرژی پایین،عزت نفس پایین و نیاز به پیشرفت سطحی پایین را تجربه می کنند(به نقل از لومن،1993).

سولومون و راثبلوم (1984) نیزبه دو نوع  عمده اهمال کاری اشاره کرده اند:

1- گروه نسبتا همگنی که معمولا اضطراب و افسرده هستند،عزت نفس پایینی دارند،ترس از شکست دارند و بنابراین از آغاز نمودن یک تکلیف اجتناب می کنند.

این افراد معمولا برخی از تکالیف را به تاخیر می اندازند اما نه همه تکالیف را.به عنوان مثال یک دانشجو ممکن است مطالعه برای امتحان را به تاخیر بیندازد اما همین فرد رفتن شرکت کردن در یک کنسرت را به تاخیر نیندازد.چنین افرادی اهمال کاران موقعیتی نامیده می شوند(سولومن و راثبلوم،1984).

2- اما اهمال کاران مزمن با به تاخیر انداختن کلیه تکالیف درگیر هستند.

اهمال کاری مزمن  که تحت عنوان اهمال کاری اجتنابی هم یاد می شود ،زمانی به وجود می آید که فرد روبرو شدن  با یک تکلیف را ناخوشایند و نامطلوب ادراک کند.بنابراین شخص باور می کند که تکمیل تکلیف ، خود ارزشمندی وی را در پیدارد.فرد اهمال کار اگر از انجام تکلیفی شکست بخورد یا ضعیف عمل کند، احساس نا خوشایندی نسبت به ارزشمندی خود پیدا می کند و این مسئله ممکن است او را نزد دیگران شکست خورده نشان دهد؛لذا از انجام تکلیف اجتناب می کند .همچنین ممکن است فرد اعتماد به نفس خود را در زمینه توانایی هایش از دست بدهد و باور کند که موفقیت در این تکلیف انتظارات بالا برای عملکرد های اینده در زمینه تکالیف مشابه تولید می کند.این نوع اهمال کاران دارای ویژگی هایی چون ترس از شکست و ترس از موفقیت هستند

اهمال کاری تصمیمی ،نوع دیگری از اهمال کاری است که شامل به تأخیر انداختن تصمیم در برخورد با اختلافات و انتخاب ها است.افراد دارای اهمال کاری تصمیمی تمایلات کمال گرایانه در زمینه تصمیم گیری نشان می دهند.اهمال کاری تصمیمی با احتیاط و اطمینان و اطمینان از صحت و درستی،از طریق جمع اوری اطلاعات،قبل از تصمیم گیری مرتبط است.

اهمال کاری تحصیلی ، شکلی از اهمال کاری کلی است و نوع دیگری از اهمال کاری محسوب می شود.

بررسی های مربوط به اهمال کاری ، دو نوع اهمال کاری را بیان می کند.

1- اهمال کاری تحصیلی ،آنچه که وظیفه آموزشی و دانشگاهی و تعلل انداختن وظایفی چون آماده کردن مقاله،آماده شدن برای امتحان.

2- اهمال کاری عمومی یا اهمال کاری روزانه که افراد به گونه مکررتقریباً مزمن ،انجام تکلیف را به تأخیر می اندازند و اهمال کاری برای آنها به  یک سبک زندگی  تبدیل می شود.

همان طور که والترز(2003)بیان می کند که اهمال کاری تحصیلی شامل شکست در انجام فعالیت هایی ست که باید انجام شود اما تا دقیقه آخر به تعویق انداخته می شود(والترز،2003،به نقل از ایساک ،2011).

اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان و دانشجویان با از دست دادن فرصت زمانی برای انجام تکلیف و به تأخیر انداختن امتحانات میان ترم پیوند یافته است.

فراری (2003،2002)گزارش کرده است که نمره مقیاس اهمال کاری لی (1986)به گونه مثبتی با تمایلات برانگیختگی و خستگی بالا می رود.افراد با نمره بالا در این مقیاس برای تأخیر های خود بهانه خلق می کنند که انعکاس بهانه های بیرونی است،به گونه ای که به آسانی توسط دیگران تغییر نمی یابد

نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیل