کودک لجباز

گاهی پدر و مادر در موقعیتی قرار میگیرند که سبب شکل گیری چرخه لجبازی کودک میشوند.

"تله لجبازی" چیست؟

این فرآیند وقتی شکل میگیرد که یکی از آنها یعنی والد یا کودک بر اجرای خواسته خود اصرار میکند و حاضر نیست کوتاه بیاید. اینجاست که والدین در تله لجبازی میفتند.

افتادن در تله دو حالت دارد:

۱- والدین روی خواسته خود پافشاری میکنند. مثلا والد از کودک میخواهد کاری را انجام دهد و کودک یا انجام نمیدهد یا به بهانه تلویزیون و بازی به تعویق می‌اندازد. والد دوباره درخواست را تکرار میکند اما ایندفعه با صدای بلندتر و باز کودک اهمیت نمیدهد. والد عصبانی میشود و پرخاش میکند. اینبار کودک آن کار را انجام میدهد. در نتیجه والدین نتیجه میگیرند که تا داد نزنم یا کتک نزنم کودکم توجهی نمیکند.

اینجا موقعیتی ست که پدر و مادر در تله افتاده‌اند. چرا؟

چون کودک هم یادگرفته تا پدر و مادر عصبانی نشوند لازم نیست به حرفشان گوش بدهم. در نتیجه از کار شانه خالی میکند.
یعنی کودک وقتی کاری را انجام میدهد که احساس خطر کند و روزی میرسد که دیگر احساس خطر نخواهد کرد.

حالت دوم :

۲- کودک بر خواسته خود اصرار میکند. والدین ابتدا مقاومت میکنند ولی بعد خسته و عاجز میشوند و تن به خواسته کودکشان میدهند. کودک میفهمد با قشقرق میتواند به هدفش برسد و تا گریه و بدقلقی نکند به خواسته اش نمیرسد!

راه چاره :

راه چاره تله اول این است که بدانید چطور به کودکان دستور بدهید که در تله نیفتید. راه چاره دوم این است که اگر کودکتان خواسته قابل اجرایی دارد همان زمانیکه به آرامی از شما خواسته اجابت کنید و اگر خواسته نادرستی دارد حتی با قشقرق هم راضی به برآوردن آن نشوید.

نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر