اعتیاد به اینترنت
1940

اعتیاد به اینترنت


ارتباط بین علائم بیش فعالی و وابستگی به اینترنت
برداشتی آزاد از مقاله
Attention deficit hyperactivity symptoms and Internet
addiction
Psychiatry and Clinical Neurosciences (2004), 58, 487–۴۹۴

♦️میزان استفاده از اینترنت در کره جنوبی که محل انجام این مطالعه است ۹۱ درصد می باشد

♦️وابستگی به اینترنت باعث #دیسترس و اختلال در عملکرد فرد می شود.

♦️وابستگی در اینترنت می تواند بر اساس اعتیاد به مواد و pathological gambling. باشد چرا که مانند وابستگی به مواد علائم ترک و .. را ایجاد می کند.

♦️یکی از ریسک فاکتورهای مصرف مواد در نوجوانی بیش فعالی است.

نتایج
#پسرها بطور معنی داری علائم اختلال توجه و بیش فعالی را بیشتر نسبت به دختران نشان می دادند.

میزان وابستگی به اینترنت در پسرها بیشتر از دخترها بود (۲۸ درصد در مقابل ۹ درصد)

میزان استفاده از بازی در برابر سایر کاربردهای اینترنت در افرادی که وابستگی به اینترنت داشت اند نسب به سایرین بطور معنی داری بیشتر بود.

وابستگان به اینترنت میزان بالاتری از ابتلا به سایر رفتارهای #اعتیاد آور را گزارش کردند.

وابستگان به اینترنت امتیاز بالاتری در اختلال توجه، #بیش_فعالی، و #تکانشی بودن را نشان دادند.

بحث
در توضیح این نتیج ممکن است موارد زیر موثر باشد:

کودکان مبتلا به بیش فعالی اختلال در توجه، انعطاف استراتژیک، برنامه ریزی و working memory, و self-monitoring در رفتار دارند. که ممکن است باعث اختلال در self-regulation شود.

کودکان بیش فعال پاداش نزدیک و در دسترس را به نتیجه دراز مدت ترجیح می دهند. علت شیوع بالای بازی نسبت به سایر کاربردهای اینترنت ممکن است به همین دلیل باشد. چرا که بازی ها با پاداش زودرس و سریع همراه هستند.

پناه بردن به اینترنت ممکن است اقدامی #جبرانی برای کم بودن روابط اجتماعی و کم بودن فعالیت های لذت بخش روزانه باشد.

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیلی