تناسب کار و تفریح

برقراری تعادل بین کار و تفریح برای بیشتر ما کار سختی است. به خصوص با شرایط امروزه جامعه بشری. از یک طرف پیشرفت تکنولوژی باعث شده که با وجود وسایلی چون موبایل و کامپیوتر و لپ تاپ، ارتباط همکاران و شاغلین حرف مختلف، حتی بعد از اتمام ساعات کاری حفظ شود و در مواردی فرد بتواند کار خود را به خانه بیاورد؛ و از طرفی افراد در پی ایجاد رفاه بیشتر و کسب درآمد مکفی، به ساعات کاری بیشتر رو بیاورند. فروید جمله ای دارد با این عنوان: 《افراد نیاز دارند بتوانند عشق بورزند و کار کنند.》 بسیاری امروزه تفریح کردن ...

ادامه مطلب

کمک در کارهای خانه توسط نوجوان (قسمت اول)

پدر عصبانی‌ و برآشفته گفت: «چند بار بگویم که اتاقت را تمیز و مرتب کن.» نوجوان همیشه برای‌ کامپیوتر، دوستانشان و فعالیت‌های‌ بیرون از خانه فرصت دارند، اما ظاهرا هرگز برای‌ پاکیزگی‌ و نظم و ترتیب وقت ندارند. امیر شش ساله گفت: «اما من تختم را مرتب کرده‌ام.» پدر گفت: «بله متشکرم. اما این کار را جمعه پیش انجام داده‌ای‌.» پنج دقیقه طول کشید تا به هم‌ریختگی‌ اتاق از بین رفت و همه چیز سرجای‌ خودش ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر