تلاش برای کسب عظمت

در وجود هر انسان مقداری نیروهای حیاتی، انرژی ها، امکان و استعدادهای خاص نهفته است که اگر شرایط و فرصت مناسب برایش فراهم سازند این نیروها و استعدادها خود به خود و به طور طبیعی رشد می کنند. مهم ترین شرایط برای اینکه انسان بتواند به طور طبیعی و سالم رشد کند عبارتند از: محبت و گرمی، حمایت، آزادی نسبی، کمک راهنمایی و تشویق. اگر این شرایط فراهم بود، کودک احساس ایمنی و آرامش می نماید و شانس و فرصت این را پیدا می کند که احساسات علاقه ها، تمایلات و آرزوهای خاص خودش را به طور طبیعی و با ...

ادامه مطلب

کارن هورنای

هورنای معتقد بود که وجه مشخصه‌ی دوران کودکی دو نیاز است : نیاز به  ایمنی   و نیاز به ارضا . آن‌چه به نظر هورنای اساسی است و در تعیین  شخصیت   نقش مهمی دارد، نیاز به ایمنی است ـ یعنی داشتن امنیت و رهایی از  ترس . از این‌رو رشد بهنجار شخصیت در گرو تجربه‌ی احساس امنیت و فقدان ترس است . وی معتقد است احساس ایمنی در کودک کاملاً بستگی به نحوه‌ی برخورد والدین دارد . ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیلی