بیش فعالی بزرگسالی (ADHD)

اکثر مواقع وقتی از بیش فعالی صحبت میشود بسیاری از نگاه ها متوجه کودکان میشود درحالی که اختلال بیش فعالی بزرگسالان ناشناخته و کمتر کسی از علائم و پیامدهای آن باخبر است. خوب است که بدانیم در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی نسخه ی ۵ (DSM5) این اختلال را به سه گروه تقسیم می کند ۱ - بی توجهی ۶ نشانه زیر یا بیشتر حداقل در ۶ ماه ...

ادامه مطلب

نوجوانی و بی حوصلگی

  یکی از علل اساسی بی حوصلگی مخصوصا در نوجوانان، ابتلا به اختلال بیش فعالی و کمبود توجه است. این اختلال مخصوصا در نوجوانانی که درمان نشده اند، می تواند باعث احساس شدید بی حوصلگی شود. در این اختلال نواحی ای از مغز پره فرونتال دچار آسیب می شود. که وظایفی از قبیل توجه، هدف گذاری برنامه ریزی و سازماندهی امور را بر عهده دارد و فرد مبتلا به دلیل عدم توانایی هدف گذاری بلند مدت در هنگام فعالیت زود خسته می شود و حوصله اش سر می رود. چه باید کرد؟ مراجعه به فوق تخصص ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیلی