ارتباط موثر

اگر بر خودتان کنترل ندارید، نمی‌‌توانید در ارتباط موثر باشید گاهی‌ وقتی‌ مردم استرس دارند، از فکر کردن بدشان می‌‌آید، و اتفاقاً در این هنگام بیشترین نیاز را به فکر کردن دارند.  همه افرادی‌ که در اینترنت یا دیگر فضاها هستند، در پی‌ یک چیز هستند: ارتباط موثر همه ما انسانها برای ارتباط مو ثر  عطش داریم. ما آن‌قدر در پی‌ این ارتباط هستیم که با خوشحالی‌ برای‌ آن پول و وقت صرف می‌‌کنیم. و این ...

ادامه مطلب

اعتیاد به اینترنت

  برداشتی آزاد از مقاله : (A Study of Internet Addiction through the Lens of the Interpersonal Theory) 2007 استفاده از اینترنت به عنوان مشکلی اساسی و مهم در دنیای مدرن مطرح می باشد. این مطالعه تلاش می کند ارتباط بین اعتیاد به اینترنت، اضطراب اجتماعی و اختلال در ارتباط بین فردی را بررسی کند. مطالعات گوناگونی که اعتیاد به اینترنت را از دیدگاه (interpersonal) بررسی کرده اند. عنوان کرده اند که فرد در روابط مجازی احساس تعلق داشتن، صمیمی بودن و احساس خوب بودن (well being) را ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیلی