مادر و فرزند دو فرد مستقل

کودک نیازهایی دارد که خودش نمی‌تواند آن‌ها را برطرف کند و این وظیفه به عهده‌ی مادر است. از طرفی بحث بلوغ عاطفی و وابستگی مطرح می شود. واقعاً یک مادر چگونه می‌تواند در عمل این تعادل را ایجاد کند که هم کودک به بلوغ عاطفی برسد و هم مادر بدون ایجاد وابستگی نیازهای فرزندش را برطرف کند؟ در واقع  همه‌ ی بحث همین است که یک مادر باید بتواند این مرز را پیدا کند. و شاه‌کلید این معما آن است که مادرفرزندش را به‌عنوان یک فرد کاملاً مستقل بپذیرد. ...

ادامه مطلب

چگونه به استقلال شخصیت کودک کمک کنیم؟

اجازه دهید کودک خودش انتخاب کند. (لیوان شیر را نصفه میخوری یا کامل پر کنم؟ امروز میخواهی شلوار آبی را بپوشی یا مشکی را؟ ) هر انتخاب کوچک فرصتی فراهم میکند تا کودک کنترل بر زندگی خود داشته باشد. 🔴 برای تلاش کودک ارزش قایل باشید. (بعضی وقتا در شیشه مربا سخت بازمیشه، بهتره اولش درش رو با قاشق بکوبی) اینکه بگویید "این کار آسون نیست" بهتر است چون اگر بتواند آن را انجام دهد احساس غرور میکند و اگر نتواند دست کم فکر میکند کار سخت بوده ولی اگر بگویید آسان است، اگر بتواند آن را ...

ادامه مطلب

دبیرستان

دبیرستان: نیاز به پذیرش بی‌‌چون و چرا وقتی‌ فرزند ما تحصیلات متوسطه را پشت سر می‌‌گذارد، کم‌کم آثار شیوه‌های‌ تربیتی‌ ما ظاهر می‌‌شود، از آنجا که هرآنچه انتظارش را نداریم، در این دوره برایمان اتفاق می‌‌افتد، احساس گناه و حقارت به سراغمان می‌‌آید، خشمگین می‌‌شویم و حالت دفاعی‌ به خود می‌‌گیریم. خود را در چنگ فرزندی‌ اسیر می‌‌بینیم که آن همه برایش فداکاری‌ کرده‌ایم! آیا ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیل