افزایش اعتماد به نفس در کودک

 

افزایش اعتماد به نفس در کودک

مدام به کودک اطمینان بدهید که طرف او هستید و نقاط قوتش را می بینید. وقتی تعارضی وجود دارد و کودک به طور نامناسبی رفتار می کند، از طریق ارزش دهی، کار درست کودک را تایید کنید و به او نشان دهید که باورش دارید. اگرچه نمی شود تمام کارهای کودک را تایید کرد، اما همیشه باید به احساس کودک ارزش و اعتبار داد. به این ترتیب، فرزندتان می فهمد که شما احساس او را درک می کنید. آرامش خود را بازمی یابد و به اعمالش فکر می کند.

اين کار باعث می شود کودک همواره دنبال كمبودهايي در عملکرد کاري و رفتاري خود نباشد .و دائم خود را ملامت نکند. آنها از جنبه هاي مختلف زندگي شخصي و کاري خود راضي باشند.

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر