درخواست پول از همسر

چگونه از همسر خود پول بگیریم؟ زوجین ممکن است بر سر مسائل بسیاری با هم توافق نداشته باشند، اما وقتی آن مسئله پول باشد، عدم توافق میتواند دردناک و بسیار ناخوشایند باشد. اگر بین شما و همسرتان چنین مشکلی وجود دارد، باید بدانید این عدم توافق، روی رضایت از رابطه شما تاثیر مخرب می گذارد و بهتر است هر چه زودتر فکری در موردش بکنید. تحقیقات نشان داده استرس های مالی، عدم توافق در مسائل اقتصادی سبب کاهش رضایت در ارتباطات زوجین و افزایش احتمال طلاق می‌گردد. داشتن ارتباط سالم با همسر (پارتنر) ...

ادامه مطلب

پول تو جیبی

پول تو جیبی مقدار پولی است که والدین باهم توافق میکنند که به بچه‌ها بدهند . نکته مهم : پول تو جیبی نباید بدست آورده شود. والدین به اشتباه فکر میکنند پول تو جیبی پاداش رفتار خوب و یا دستمزد کار روزانه بچه هاست و از آن بعنوان وسیله ای برای فشار به کودکان و وادار کردن آنها به اطاعت استفاده میکنند. در واقع پول تو جیبی وسیله آموزشی و تربیتی است که ما میخواهیم از طریق آن به فرزندان حق انتخاب و مسوولیت بدهیم. پول توجیبی صرف نیازهای ضروری نمی‌شود. نیازهای ضروری توسط والدین برآورده ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر