روانشناسی خرید

  روانشناسی خرید حراجی ها از چه مکانیسمی استفاده می کنند؟ حتما برای شما هم اتفاق افتاده که در روزهای پایانی سال برای تهیه مایحتاج خود به بازار مراجعه کنید. در بازار با خیل عظیمی از فروشندگان و مغازه هایی مواجه می شوید که کلمه حراج را بر سردر مغازه خود نصب کرده اند و تعداد بسیار زیادی از خریداران که برای #خرید به این مغازه ها هجوم برده اند . ولی واقعا چه اتفاقی از نظر روانی رخ می دهد که فروشنده ها اجناسی که شاید چندین ماه و حتی یکسال موفق به ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر