حسادت

 

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و روانکاو

حسادت 
بازنگری ایده آل ها

شاید ریشه حس حسادت شما در این باشد که از وضعیت موجود ناراضی و به دنبال شرایط بهتری هستید. ممکن است وضعیت ایده آلی را در ذهن تان تعریف کرده باشید و چون به آن نمی رسید،به افرادی که ایده آل های شما را دارند، حسادت کنید.

در اینجا بهترین زمان است تا به آرمان های تان از زاویه دیگری نگاه و آنها را مجددا بررسی کنید. افکار کلیشه ای و تبلیغات جامعه را از ذهن تان دور کنید و براساس واقعیت های موجود اهداف تازه ای را برای خودتان انتخاب کنید که با توجه به توانایی های تان، دور از دسترس نباشند.

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیل