درباره دکتر فرزانه ردائی (روانپزشک)

دکترای حرفه ای پزشکی : دانشگاه شهید صدوقی یزد

تخصص روانپزشکی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گذراندن دوره های روان درمانی تحلیلی زیر نظر استاد عبدالحسین رفعتیان و زیر نظر اساتید روانپزشکی شهید بهشتی در مرکز علوم رفتاری بیمارستان امام حسین

گذراندن دوره های رواندرمانی تحلیلی پیشرفته در مرکز مطالعات روانکاوی و روان درمانی با رویکرد لکان

دارای گواهی پروژه کشوری تشخیص و درمان بیماران مبتلا به دمانس و آلزایمر و اختلالات حافظه

عنوان پایان نامه تخصص : بررسی عوامل میزان رضایت بیماران و درمانگران از روان درمانی و عوامل موثر بر میزان رضایت آنها

عنوان پایان نامه پزشکی عمومی : تعیین فراوانی اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به مشکلات گوارشی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیلی