رهایی از کمالگرایی

کمال‌گرایی‌   به معنی‌ نهایت سعی‌ خود را کردن، نیست. کمال‌گرایی‌ با رشد و پیشرفت سالم فرق دارد. کمال‌گرایی‌ یعنی‌ این باور که ما زندگی‌ و ظاهری‌ بی‌‌نقص داریم، عمل و رفتارمان بی‌‌عیب و نقص است و می‌‌توانیم از انتقاد، قضاوت و احساس شرم دور بمانیم یا آن را به حداقل برسانیم . کمال‌گرایی‌ سپر است. سپری‌ بیست تُنی‌ که به‌سختی‌ آن را با خود حمل ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیل