نوجوانی و موسیقی

انتقاد نکنید. این‌گونه به یک والد مؤثرتر تبدیل نمی‌‌شوید. ممکن است‌ پدر و مادر به سادگی دست به انتقادات مخرب بزنند. والدین می‌‌توانند با قبول حقایقی‌ چند از بحث و مشاجره فراوان فاصله بگیرند: (۱) برای‌ اغلب نوجوانان موسیقی‌ موضوع مهمی‌ است. (۲) اغلب نوجوانان دورانی‌ را پشت سر می‌‌گذارند که می‌‌خواهند موسیقی‌ را با صدای‌ بلند بشنوند. می‌‌توانید با درک کردن موسیقی‌ مورد علاقه ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر