سوال

سوال پسرم ازاول شاهدمشاجره هاودرگیری های ببن من وپدرش بودکه خیلی هم به پدرش وابسته بودتااینکه پدرش بیخبررفت ودیکه اونوندیدتاطلاق مامتاسفانه بعدازاون مسایل اون 4سالش بودوالان 9سالشه ولی تمام اون وقایع رویادش هست الانم اصلابه درس توجه نمیکنه وهمین باعث شدهزریتالین استفاده کنه وبرای فلوکستین زودناراحت میشه وگریه میکنه دست وپاش شروع به لرزیدن میکنه وبدوبیراه میگه حتی باکوچکترین حرف حتی حرف درست باهمه دعوامیکنه وسریع چاقودست میگیره که طرف بکشه فرقی نمیکنه من مادرباشم یاخواهرش یاکس دیگه مادرخونه ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیل