چگونه نوجوانانمان را در برابر آسیب های فضای مجازی مصون نگه داریم؟ (گفتگو با خبرگزاری سلامت)

  دکتر مهدی قاسمی در گفت‌و‌گو با طبنا(خبرگزاری سلامت)، درباره تهدیدات  فضای مجازی   برای نوجوانان و راهکارهای مقابله با آسیب‌های ناشی از آن اظهارکرد: برای اینکه بتوانیم نوجوانان‌مان را در برابر آسیب‌های احتمالی ف ضای مجازی   مصون نگه داریم لازم است ابتدا خود فضای مجازی را بشناسیم و با نحوه رفتار مجرمان در این فضا که بیشتر مجرمان جنسی هستند، آشنا باشیم . وی با ذکر نکات طلایی در این رابطه برای ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیلی