جلوگیری از سرکشی نوجوان

  باید از تمام عواملی که ممکن است به بروز  سرکشی   در نوجوان منجر گردد، درک کاملی داشته باشید. همچنین باید بدانید که کدام یک از این رفتارها و خصوصیات در خانواده‌ شما تأثیرگذارتر است. مجموعه ای از اصول برای خنثی کردن سرکشی نوجوان بیان می شود. ممکن است برخی از این اصول شبیه کاری به نظر برسد که شما انجام داده‌اید اما مؤثر واقع نشده است. برخی از اصول دیگر ممکن است عالی به نظر برسد اما گفتن آن آسان‌تر از انجام دادن آن است. شیوه‌های در ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیلی