چرا بیشتر مردان روزمره بودن را می خواهند؟

  چرا بیشتر مردان روزمره بودن را می‌‌خواهند؟   زن‌ها، روزمره بودنِ بیش‌تر از این را در زندگی‌ نمی‌‌خواهند. در جریان یک نمونه‌گیری‌ آماری‌ زنان گفتند که به همین اندازه روزمره بودن برای‌ آن‌ها کفایت می‌‌کند. اما مردها عاشق روزمره بودن هستند . علت این تفاوت میان زنان و مردان پردازش کردن متفاوت اطلاعات در ذهن زن و مرد است . با توجه به بررسی‌‌های‌ انجام شده ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر