خود آسیبی

  رفتارهای خود آسیبی در تمام جوامع و فرهنگ ها دیده میشود و آن عبارت است از: آسیب از روی قصد و اراده به خود که تکرار شونده باشد.این نوع رفتار در سنین نوجوانی شایع تر است. آسیبها شامل بریدن یا سوزاندن یا کندن و خراشیدن پوست، کندن مو، حکاکی کردن روی پوست، ضرب و شتم خود می‌باشد.   به نظر می‌رسد رفتارهای خود آسیبی ارتباط مستقیم با خودکشی داشته باشد، در حالیکه این دو مورد   متفاوت از یکدیگرند. تفاوت اصلی این دو گروه در "علت و قصد" انجام کار و همچنین ...

ادامه مطلب

عزت نفس

تفاوت عزت نفس و اعتماد‌به‌نفس عزت‌نفس یک احساس ارزشمندی‌درونی و کلی است؛ ولی اعتماد‌به‌نفس در یک‌ آیتم خاص و یا یک موقعیت خاص است. ▪️عزت نفس عزت نفس برای بقا و سلامت روانی انسان حیاتی است و یکی از ملزومات عاطفی زندگی است و بدون آن بسیاری از نیازهای اساسی برآورده نمیشود. برای هر انسانی آگاهی از خود جزء یکی از ملزومات زندگی میباشد، آگاهی از خود به معنای توانایی تشکیل یک هویت و اختصاص دادن ارزشی به آن. به بیان دیگر انسان بتواند تعریف کند، ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر