برای آتنا (تجاوز جنسی)

داستان غم انگیز آتنا و آتناهای این سرزمین داستانی غم انگیز است که نشان می دهد افرادی از عدم اطلاع ما و فرزندانمان سوء استفاده می کنند. مهمترین اقدام در پیشگیری از این اتفاقات #آموزش است. آموزش به خانواده و نوجوان. اگر فرزندتان مورد تجاوز_جنسی قرار گرفت چه باید بکنید؟ 1_اورا تشویق کنید ماجرا را کامل و با جزئیات تعریف کند. از قبیل فراوانی، مدت زمان و ماهیت رابطه. 2-تلاش نکنید در خانه پنهان کاری کنید، اعضاء مهم خانواده باید در جریان قرار بگیرند. انکار را کنار بگزارید. ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیل