ویژگیهای زن اصیل

ویژگیهای زن اصیل کدامند؟

۱_ او برای کامل بودن نمیجنگد  ولی در عوض عیبهای خود را به رسمیت میشناسد .

یک زن واقعی میداند که " عالی " بودن یک صفت است و اینکه خودت را قالب جامعه و انتظارات غیرواقعی دیگران کنی ناسالم است .

ناکامل بودن ما به معنای ناکافی بودن نیست .اعتماد به نفسش از درون او می آید نه از تایید دیگران . به لکه و چروک پوست و آثار جراحی  و چروک ناشی از زایمان و افزایش سن خود به عنوان چیزهایی که ارزش او را کمتر میکند نگاه نمیکند .

۲_ مراقبت از خودش را در اولویت قرار میدهد و آن را به دیگران هم توصیه می‌کند. 

یعنی به همان اندازه که "بله" می‌گوید میتواند " نه " بگوید .دنیا تمایل دارد که ما را تحت فشار قرار دهد و زن واقعی میداند که این چقدر می‌تواند تاثیر بدی روی زندگی او بگذارد . اجازه نمی‌دهد که دیگران او را مجبور به کاری بکنند که دوست ندارد .

۳_ از پذیرش اشتباهاتش نمی‌ترسد و براحتی عذرخواهی میکند .

مطمئن بودن جذابیت می آورد .اصالت از صداقت می آید .ما از احساس شرم ناشی از اشتباه کردن اجتناب میکنیم ، بنابراین سعی میکنیم اشتباهشان را نپذیریم . زن واقعی میداند که هر چیزی جنگ نیست که باید برنده باشد . پس به دیگران توجه میکند و حرف آنها را می‌شنود و اشتباهش را می‌پذیرد.

۴_ به تجربه ها و آدمها بیشتر از مادیات اهمیت میدهد .یک زن اصیل مخالفتی با مادیات و اجناس گران ندارد ولی برایش  اولویت نیست . زمان محدود است . می داند که رابطه ها و زمانی که صرف آن میشود مهمترین بخش زندگی او است . او می‌داند که بودن در کنار کسی که به او احتیاج دارد مهم است ، در گفتن دوستت دارم شک نمیکند و از زمان استفاده میکند تا در کنار کسی باشد که برایش مهم است .همزمان با در نظر گرفتن ارزش پول و مادیات ، می‌داند چیزی که تاثیر ماندگار و حقیقی بر زندگی دارد عشق و تفاهم است . زمانیکه بخوبی با محبوب میگذرد هیچوقت باعث پشیمانی نمی شود .

۵_ او می‌داند که نمی‌تواند همه را راضی نگه دارد .

هیچکس انتقاد را دوست ندارد  اما بخشی از زندگی است . زن اصیل می‌داند که علی رغم موفق و زیبا بودن و ...لزوما همه او را دوست نخواهند داشت .

انتقاد و منفی گرایی دیگران گزنده است ولی زنی که اعتماد به نفس دارد می‌داند که چه هویتی دارد و مجبور نیست دیگران را راضی نگه دارد . می‌داند کسانیکه به او انتقاد دارند را از دست خواهد داد و اجازه میدهد که آنها بروند و طرف او نباشند . 

۶_ او می‌داند چه کسی ست و خودش را قالب بقیه نمیکند .این برای هر چیزی کاربرد دارد ، از نوع موسیقی ، لباس گرفته تا دیگر موقعیتهای اجتماعی . با اینکه امروزی و با ذهن باز برخورد می‌کند ولی ارزشهای خودش را دارد .بدون ترس از قضاوت دیگران کاری که معتقد است را انجام میدهد .لباسی را میپوشد که راحت است و به او حس زیبایی میدهد نه آنچیزی که جامعه و مردم می‌پسندند.

نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیلی