مفهوم رابطه

میل و ارضاء تنها در "رابطه" معنی پیدا می کند. در فقدان رابطه هیچ چیز دارای معنی نیست. شخص در رابطه با دیگری(آبژه) آرزو یا خواسته ای دارد. این آبژه می خواهد شخص، حیوان، شیء یا حتی چیزی در درون خود شخص باشد(آبژه درونی شده). حتی «بی رابطگی» نیز در متن یک رابطه است که معنا می یابد، شخصیت فرد در روابط شکل می گیرد و رشد می یابد، در واقع من( ایگو ) فرد، از همان اوایل زندگی در جستجوی آبژه است، در جستجوی کسی یا چیزی که خود را به آن پیوند دهد. اولین متن این پیوند را، رابطه کودک با مادرش می ...

ادامه مطلب

تله زندگی نقص و شرم

اگر دچار تله زندگی نقص/شرم شده باشید، احساس می کنید عیب های زیادی دارید و از ارزش چندانی برخوردار نیستید. باور راسخ دارید که برای اطرافیان آدم ارزشمند و دوست داشتنی نیستید. فکر می کنید که هر آن ممکن است عیب های شما برملا شود. ممکن است در دوران کودکی احساس کرده اید که به دلیل عیب و ایرادهایتان مورد احترام خانواده قرار نمی گیرد و از شما عیب جویی می کرده اند. خودتان را مقصر می دانید و احساس می کنید ارزش آن را ندارید که دیگران شما را دوست داشته باشند. در دوران بزرگسالی نیز از عشق ورزی و قبول محبت ...

ادامه مطلب

عوارض وابستگي افراطي به ديگران

زندگی افرادی که بیش از اندازه به دیگران وابسته هستند، به طرق زیر به خطر می‌افتد: 1- انگیزشی: افراد وابسته به سختی می‌توانند خود را بر انگیزند، زیرا آن‌ها نمی‌توانند بدون راهنمایی، حمایت و تأیید دیگران کاری انجام دهند. 2- شناختی: افراد وابسته خود را ناتوان و بی عرضه می‌دانند، چون قبول دارند که دیگران زندگی آن‌ها را کنترل می‌کنند. 3- عاطفی: وقتی لازم است افراد وابسته از خود مراقبت کنند، مضطرب و آشفته می‌شوند. 4- رفتاری: اشخاص وابسته مانند ...

ادامه مطلب

قاطعیت در روابط

قاطعيت يعني نشان دادن صريح و محترمانه ي اين كه من كي هستم، در چه موقعيتي قرار دارم و دوست دارم چگونه با من رفتار شود. محور اصلي قاطعيت توانايي "خودافشايي" يا آشكار كردن افكار، احساسها، علائق و ديدگاه هاي خودم به ديگران است. هر چه دو طرف رابطه بيشتر خود را براي ديگري به شكل مناسب افشا كند هم كدورت ها در رابطه زودتر برطرف مي شود و هم سوءتفاهم ها رفع مي گردد. "خودافشايي" يعني گفتن چيزي درباره ي خود در رابطه. مثل اين: "اين مسئله نگرانم مي كند" و يا "وقتي اينطوري حرف ميزني ناراحت ميشم" ...

ادامه مطلب

دفتر کوچک نادانی

  دفتر کوچک نادانی (مسیر بی نشان خودشناسی) بی آنکه بخواهی دروغ بگویی، فرار کنی و یا خود را فریب دهی و تخدیر کنی باید به پرسشی که پیش ترها از آن بیم داشتی و پرهیز می کردی، جوابی درخور بدهی (مسیر تازه ی زندگی ات از مبدأ پاسخ روشن و مناسب تو به این پرسش، آغاز می شود.) پرسشی که از تو می خواهد تا روشن کنی، امروز و در لحظه های جاری (که بدون سایه ی سنگین دیروز و درخشش دروغین فردا، فقط و فقط متعلق به تو هستند) چگونه و چقدر هستی؟ باید پرسش مهم دیگری که باید از خودت بپرسی ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیلی