ازدواج

❓من بیست و هشت ساله هستم و می‌‌خواهم ازدواج کنم. در سه ماه گذشته با فردی آشنا شدم که فکر می‌‌کنم برای‌ ازدواج بسیار مناسب است. اما مشکل این‌جاست که او می‌‌گوید در این مرحله تصمیم‌گیری‌ برایش دشوار است و به همین‌جهت می‌‌خواهد با زنان دیگری‌ هم معاشرت داشته باشد تا بعدا در شرایط انتخاب قرار بگیرد. آیا لازم است او را تهدید کنم که از او جدا می‌‌شوم؟ آیا راه دیگری‌ وجود ندارد؟ ✅ بعضی‌ از زنان هم‌سن و ...

ادامه مطلب

مذاکره در مورد یک ازدواج با ثبات

  مذاکره در مورد یک  ازدواج   باثبات   هر زوجی‌ ممکن است در مورد نحوه ارتباط‌شان با هم گفت‌وگو کنند. زوجین اغلب در شدت و ضعف احساسات و ابراز آن‌ها با یکدیگر تفاوت دارند. آن‌ها همچنین در نحوه کنار آمدن با مشاجره‌های‌ احساسی‌ هم با هم تفاوت دارند . به نظر نمی‌‌رسد فردی‌ که شیوه رضایت دوجانبه را ترجیح می‌‌دهد، فردی‌ را برای‌ ...

ادامه مطلب

جنگ بر سر قدرت

  ‍  جنگ بر سر قدرت جنگ بر سر قدرت، وقتی‌ در می‌‌گیرد که طرفین برای‌ احتساب از ترس و خجالت می‌‌خواهند از آن استفاده کنند . زن می‌‌خواهد شوهرش کاری‌ را که او می‌‌خواهد انجام بدهد تا از نگرانی‌ بیرون آید و مرد می‌‌خواهد زنش به او خدمت کند تا احساس #شکست خورده‌ها را نداشته باشد. زن و شوهر در این اوضاع می‌‌خواهند یک‌دیگر را هدایت کنند یا ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر