چگونه با نوجوانان سفر کنیم‌؟ (قسمت اول)


نوجوانان را در انتخاب مقصد سفر شریک کنید، تا آنها همکاری و همیاری بیشتری با شما در طول سفر داشته باشند. اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنند و اینکه نظر آنها در کنار نظر سایر اعضا بزرگتر خانواده شنیده می‌شود، به رشد روانی آنها کمک می‌کند.

سعی کنید در طول سفر به فرزندان خود بیاموزید مقصد، هدف نیست بلکه خود سفر ارزشمند و مسیر هم لذت بخش. (چرا که زندگی همچون سفری است که تا پایان در مسیر می‌مانیم)

نقشه مسیر را به نوجوان خود بسپارید و از او بخواهید از روی نقشه شما را راهنمایی کند تا به مقصد برسید. از او بخواهید راههای گوناگون رسیدن به مقصد را بررسی کند و بهترین راه را با توجه به برنامه سفر پیشنهاد دهد (با اشتباهات کوچک آنها همراهی کنید، حتی اگر مسیر را از قبل می‌دانید، چند ساعت تاَخیر به درسی که به فرزندتان می‌دهید می‌ارزد.)

او احساس ارزشمندی و قابل اعتماد بودن می‌کند. چون شما تعیین مسیر را به او سپرده‌اید.

بررسی راههای مختلف و در نظر گرفتن مزایا و معایب آن مهارت حل مسئله را در نوجوانان تقویت می‌کند.

فرزندان نوجوان خود را مسئول عکاسی در طول سفر قرار دهید. با این کار تمرکز باریک و گزینشی را به آنها آموزش می‌دهید. نماهای جدید را برای عکاسی به او نشان دهید و سعی کنید از نگاه کلیشه ای و غالب خارج شود.
او را تشویق کنید از مظاهر فرهنگی مردمان دیگر عکاسی کند. این کار باعث آشنایی او با فرهنگ های کوناگون می‌شود، و نگاه متفاوت او را به دنیا تقویت می‌کند.

در اینجا نوجوان شما از خود خواهد پرسید: ((من اگر توانسم این کارها را در سفر انجام دهم، دیگر چه کاری از دستم بر می آید؟)) این سوال دو وجه دارد؛ یک وجه آن مربوط به زندگیِ آینده اوست که پاسخ آن را خودش خواهد یافت. وجه دیگر سوال مربوط به اکنون و سفر است...((دیگر چه کاری در سفر می توانم انجام دهم؟))
پاسخ این سوال هرچه باشد باعث کمک و همراهی بیشتر نوجوان با شما و افزایش لذت سفر می‌شود.

اینکه فرزندان شما درک قوی از آنچه می خواهند باشند و آنچه دوست دارند انجام دهند، به دست می‌آورند، باعث احساس کنجکاوی و تلاش برای پیدا کردن معنای زندگی خویش می‌شود.

گروه روانپزشکی دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر