سوء استفاده عاطفی(قسمت دوم)

تعریف و تمجید در مورد ظاهر، شخصیت و موفقیت‌های فردقربانی: این رفتار در ابتدا به منظور جلب اعتماد فرد قربانی انجام میشود، اما به مرور این تعریف ها تبدیل به انتقاد می شود. فرد آزارگر چنین ابراز میکند که هدف از انتقادات، بهبود و پیشرفت شماست. او احساسات و عقاید شما، چگونگی لباس پوشیدنتان و حتی دست آوردهای شما را کم ارزش جلوه میدهد. انتقاد و تحقیر گاهی به شکل کلامی و گاه به صورت غیر کلامی(مثلا با یک نگاه منزجر کننده یا تمسخر آمیز و یا قهرآمیز) صورت می‌پذیرد. قصد واقعی آزارگر این است که باعث شرم شما شود. این گونه رفتار، به شکل سازمان یافته، حس اعتماد به نفس و حس خود ارزشی شما را نشانه میرود.
🔺 هرچه بیشتر در مورد ارزش های اصلی تان مورد انتقاد قرار بگیرید، بیشتر نشان دهنده این است که در یک ارتباط سوء استفاده گرانه قرار دارید.

🌀 تشویق به اینکه تمامی درآمدها و حسابهای بانکی مشترک شوند. البته این مساله ممکن است نشان دهنده یک تعهد و ارتباط حقیقی باشد؛ اما گاهی ممکن است به این دلیل طراحی شود تا سبب کاهش استقلال اقتصادی شما گردد، دسترسی جداگانه شما به سرمایه و پول را کاهش داده و به این طریق مانع از ترک رابطه توسط شما شود.
در مواردی که پارتنر آزارگر یک شغل پر درآمد دارد، محتمل است که حساب بانکی جدا داشته باشد و پولها را از دسترس شما دور نگه داشته و نحوه خرج کردن پول را به شما نگوید.

✅ مهمترین نکته در مورد سو استفاده عاطفی (مثل هر سوء استفاده دیگری) این است که باید متوقف شود اما گاهی این مسئله که آیا فردی مورد سوء استفاده عاطفی قرار میگیرد یا خیر، چالش بزرگی است. بسیاری از قربانیان چنان شستشوی مغزی می‌شوند که از تصور ترک رابطه وحشت زده میگردند.
در صورتیکه قصد ترمیم رابطه وجود داشته باشد؛ قدم اول این است که هر دو نفر اراده تغییر تعاملات سوء استفاده گرانه را داشته باشند. قدم دوم دانستن این حقیقت است که عوامل شعله‌ور کننده رفتار آزارگرانه، همیشه وجود دارند، بنابراین زوجین باید آمادگی چالش با این عوامل را در هنگام بروزشان داشته باشند.
در صورت ترک رابطه، ابتدا باید زخمهای روانی ناشی از رابطه سوء استفاده گرانه قبلی بهبود یابد تا فرد بتواند وارد رابطه دیگری شود. در غیر این صورت ممکن است به طور ناخودآگاه به پارتنر دیگری با همین خصوصیات وابسته شود.

گروه روانپزشکی دکتر مهدی قاسمی

نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر