اضطراب جدایی

با اومدن ماه مهر و شروع مدرسه، گا هاً پدر ومادرها متوجه مي شن بچه شون در رفتن به مدرسه خيلي مشكل داره واز رفتن به مدرسه امتناع مي كنه و يا در مدرسه بند نمي شه 

لازم ديدم اطلاعات مختصري در مورد اضطراب جدايي به پدر ومادرهاي عزيز بدهم.

علائم اضطراب جدايي :
حداقل ٣ مورداز موارد زير بايد وجود داشته باشه تا تشخيص اضطراب جدايي بگيرد.

١:پريشاني مفرط در موقعي كه از منزل وافراد دلبسته جدا مي شود
٢:نگراني افراطي در مورد از دست دادن مثل :مرگ ويا فاجعه
٣:نگراني افرطي در موردگم شدن وآدمربايي
٤:اكراه واجتناب از بيرون رفتن ،مدرسه رفتن در(بزرگسال سر كار رفتن) به دليل ترس از جدايي
٥:ترس پايدار وافراطي از تنها ماندن بدون والدين وافراد دلبسته
٦:امتناع مداوم از خوابيدن دور از خانه
٧:كابوس هاي شبانه مكرر
٨:شكايات مكرر جسمي مثل سردرد ،تهوع،استفراغ
ترس واضطراب ويا اجتناب در كودك ونوجوان بايد حداقل ٤ هفته ودر بزرگسال تا٦ ماه ادامه يابد.

‍ 

هه ساره فریدونی

نویسنده: هه ساره فریدونی

کارشناس ارشد روانشناسی- شناخت درمانگر- طرح واره درمانی

مشاهده سایر مطالب هه ساره فریدونی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر