چگونه روابط بهتری‌ برقرار کنیم؟ (قسمت دوم)

فرید می‌‌پرسد: «نزدیک این‌جا زندگی‌ می‌‌کنی‌؟ ــ نه. در شرق شهر. ــ این‌جا که کار نمی‌‌کنی‌؟ ــ چرا در فروشگاه... ــ اوم... ــ رفتن و آمدن سرکار خودش یه مسافرته. ــ آره، یه مسافرته، ولی‌ بهش عادت کردم. ــ اونجا یک شرکت بیمه است؟ ــ اُم... ــ اون‌جا کار می‌‌کنی‌؟ ــ بله.» گفت‌وگو هم‌چنان ادامه دارد. درست مانند مصاحبه‌ای‌ بد و سنگین برای‌ تصدی‌ شغلی‌. فرید ...

ادامه مطلب

چگونه روابط بهتری برقرار کنیم؟ (قسمت اول)

گام به گام پیش بروید روابط پیچیده و تحقق آن‌ها، همه یک‌جا در زندگی‌ ناگهان شکل نمی‌‌گیرد و ظاهر نمی‌‌گردد. آن‌ها به مرور زمان، یکی‌ یکی‌ رشد و گسترش می‌‌یابد. اگر ما بتوانیم رابطه‌ای که با آن مواجه می‌شویم به دقت تجزیه و تحلیل کنیم خواهیم دید هر کدام از مبادله‌های برای‌ آن مثل سلول‌های‌ بدن و یا آجرهای‌ یک خانه، مانند اجزای‌ ابتدایی‌ ارتباطات عاطفی‌ هستند. هر معاوضه‌ای‌ ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر