اختلال عملکرد جنسی ناشی از دارو (قسمت دوم)

عوارض جنسی (اختلال عملکرد ناشی از دارو) می‌تواند سبب بدتر‌شدن کیفیت زندگی، کاهش اعتماد به نفس فرد و مشکل ارتباطی در رابطه با همسر شود. از طرفی این عارضه یکی از دلایل مهم قطع دارو و پذیرش کمتر درمانی در بیماران می‌باشد. لذا بسیار مهم است که بیمار و پزشک در این مورد با یکدیگر وارد گفتگو شوند. اینکه بیمار اختلال جنسی را گزارش کند یا خیر، بستگی به این موضوع دارد که او به چه میزان برای گفتن این مشکل احساس راحتی می‌کند و پزشک به چه میزان تمایل به پرسشگری در این مورد ...

ادامه مطلب

اختلال عملکرد جنسی ناشی از دارو (قسمت اول)

همه داروها به درجاتی عارضه دارویی می‌دهند. یکی از عوارض مهم دارویی، اختلال عملکرد جنسی است. از آنجایی که این عارضه بر کیفیت زندگی فرد و کیفیت رابطه او با پارتنرش اثر می‌گذارد ،حائز اهمیت است. اختلال می تواند در هر کدام از فازهای عملکرد جنسی مثل میل جنسی، برانگیختگی ، ارگاسم رخ بدهد. مکانیسم های دخیل در یک پاسخ جنسی نرمال شامل مکانیسم نوروژنیک، سایکوژنیک، واسکولار و هورمونال می‌باشد که توسط مراکز هیپوتالاموس، سیستم لیمبیک و قشر مغز اداره می شوند. داروهای ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر