ترس از صمیمیت

  دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر ترس از صمیمیت برای رویارویی با زندگی، پیوسته محتاج حمایت زنانه‌ای بودم که در عین التیام‌بخشی و اخلاص، به طرز ظریقی مطیع و سپاسگزار باشد و این احساس را برایم فراهم آورد که در عین گرفتن، چیزی هم می‌دهم و در حالی که در حقیقت به او متکی هستم، وانمود کنم که دارم از او پشتیبانی می‌کنم . « رومن گاری » یکی از خواسته های شایع در مردان این است که بدون آن‌که از احساسات‌شان ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر