غلبه بر اهمال کاری (قسمت چهارم)

مبارزه با اهمال‌کاری به جای اجتناب از انجام دادن کاری، شروع به انجام آن کار کنید. اگر به جای اجتناب کردن، شروع به انجام آن کنید، چه احساسی را تجربه کرده اید؛ معمولاً می گویید : « احساس خوبی دارم ». بهترین راه حل برای غلبه بر اهمال کاری ممکن است برنامه ریزی ( مثل تنظیم وقت ) باشد تا بهتر بتوانید از وقت خود استفاده کنید.  زیر بنای اهمال کاری مشکلات هیجانی است؛ پس باید هیجانات را تنظیم کنیم. ‌ سیر جلسات مهارت آموزی ۱- تحمل کردن ...

ادامه مطلب

غلبه بر اهمال کاری (قسمت سوم)

انواع اهمال کاری ▪️بی نقص گرا - تمایل به شروع یا اتمام کار ندارید چون فکر می کنید به معیارهای بلند پروازانه خود دست پیدا نمیکنید. ▪️خیال باف - گرایش عجیبی دارید که واقعیت را گنگ و مبهم جلوه دهید، و از خیال پردازی برای اجتناب از الگوهای ظاهراً یکنواخت و غیرقابل تغییر ( مرض روزمرگی ) استفاده می کنید. ▪️نگران - می ترسید کارتان اشتباه از آب در بیاید و درمانده