چگونه با کودکان بیش فعال رفتار کنیم؟

 چگونه با کودکان ADHD رفتار کنیم؟

کودکان از طریق تمرین کردن فعالیت هایی که توجه را بهبود می بخشد چیزهایی یاد می گیرند، اما فقط از طریق بازی و ارتباط با والدین، خواهر و برادرها و همسالان است که کودکان یاد می گیرند سطح فعالیت خود را تعدیل کنند، به تکالیف و اشخاص توجه کنند و از تسلط بر یک مهارت تازه احساس غرور کنند.

 بسیاری از کودکان مبتلا به ADHD برای یادگیری و درک مسائل احتياج به تجربه ی عملی دارند و تکالیف باید در سطوح حسی مختلف مانند لامسه، دیداری و شنیداری، به آنها ارائه شود. بنابراین مادری که فرزند کم توجه خود را برای شام خوردن صدا می زند باید کنار او بایستد و دست های خودش را روی شانه ی او گذارد و وقتی کودک صورتش را به سمت او برگرداند و به او نگاه کرد، بگوید وقت شام است. از حالا پنج دقیقه وقت داری که تلویزیون را خاموش کنی و برای شام بیایی. حواست به ساعت باشد.

 چگونه به کودکتان کمک کنید که به مدت بیشتر تمرکز خود را حفظ کند:

به او یک تکلیف جدید و تازه بدهید.

به شیوه ای تکلیف را پیچیده تر کنید طوری که مستلزم تلاش فکری بیشتر از طرف کودکتان باشد.

 تکلیف را طوری سازمان دهی کنید که یک نکته ی متضاد داشته باشد و حل تکلیف مستلزم حل این تضاد باشد.
با ارائه ی چیزی که کودکتان انتظار ندارد او را متعجب کنید به فعالیت ها تنوع بدهید طوری که کمتر قابل پیش بینی و بیشتر نامشخص باشند.
به این فکر کنید که کودکتان برای یادگیری بیشتر از کدام مجراها و گیرنده های حسی خودش استفاده میکند.
فقط با کودکتان حرف نزنید. تکلیف را از لحاظ دیداری جذاب و برجسته کنید. به این فکر کنید که آیا راهی وجود دارد که تکلیف را برای کودک "تجربی تر و عملی تر" بسازید؟

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر