اختلال نقص توجه و بیش فعالی

نشانه های اختلالات نقص توجه

چه نشانه هایی باعث می شوند که کودک تشخیص اختلال نقص توجه (ADD) همراه با بیش فعالی (ADHD) و تکانشگری بگیرد؟

نشانه های معمولی که در این اختلالات به چشم می خورد:
پرت شدن حواس فرد توسط تصاویر، صداها و اشیایی که در محیط هستند و همچنین توسط افکار خودش

تمرکز ضعیف، بی توجهی و ناتوانی در تداوم انجام تکالیف خود نظارتی ضعیف، که باعث می شود کودک تکالیفش را سریع و با عجله انجام دهد، نکات مهم را نادیده بگیرد و بدون این که متوجه شود، مرتکب اشتباه شود.

در هم ریختگی و بی نظمی که بر نحوه ی استفاده ی کودک از زمان، فضا با انجام فعالیت های سلسله مراتبی اثر می گذارد.

تکانشگری و مشکل در بازداری خویش از انجام کارهایی که به اجرای تکالیف مرتبط نیستند.

علاوه بر این مشکلات، بسیاری از کودکانی که دچار ADHD (اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی هستند مشکلات یادگیری دیگری نیز دارند که مهارت هایی چون برنامه ریزی حرکتی، مهارت های ارتباطی، تنظيم خلق، خلاقیت و خودکنترلی را تحت تأثیر قرار می دهند. گاهی تعیین مواردی که اول باید درمان شود مشکل است. صرف نظر از این مشکل، می دانیم که کودکان مبتلا به ADHD به میزان زیا خطر شکست تحصیلی و مشکلات رفتاری و هیجانی مخصوصا اضطراب و اختلالات نافرمانی مقابله ای قرار دارند.

وقتی که اضطراب با اختلال ADHID به طور همزمان وجود دارد، کودک پیشتر مستعد تکانشگری است و داروهای محرکی که معمولا به رفع مشکلات توجه کمک می کنند، در مورد کودکان مضطرب تأثیر کمتری خواهد داشت.

کودکانی که به ADHD مبتلا هستند در یک طبقه مشخص قرار نمی گیرند و به همین دلیل مشخص کردن نیازهای خاص کودک شما طبقه ی مشخص بسیار اهمیت دارد.

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران