غلبه بر اهمال کاری (قسمت اول)

در فرهنگ لغت، اهمال‌کاری را به تعویق انداختن کاری تعریف می کنند که قصد انجام آن را دارید مثلا «شنبه هفته بعد انجام می دهم.» این نمونه ای از به تعویق انداختن است تا بتوانید قبل از تصمیم گیری، کلیه جوانب موضوع را در نظر بگیرید. با این حال، وقتی فرد اهمال کار باشد، خیلی کند عمل میکند و در نتیجه انجام کارهایش را به زمان نامعلومی در آینده محول می کند مثلا بالاخره انجامش میدهم، یا اگر زمان انجام کار را هم مشخص کند وقتی که موقع انجام کار فرا رسید، آن را انجام نمی دهد مثلا میخواستم امروز نوشتن مقاله را شروع کنم ولی یکی از دوستانم سر رسید و نتوانستم بنویسم. به عبارت خیلی ساده تر، مشكل اهمال کاری این است که شما با اینکه عقلتان حکم می کند آن کار را انجام دهید، ولی کارتان را دائم به تاخیر می اندازید.

با آنکه می دانید نیاز دارید این کار را انجام دهید. باز هم دست به کار نمی شوید، چه‌می شود که شما دست به کار سازنده و مفید نزنید؟

دلایل اهمال کاری

1 .اضطراب : در چنین حالتی فکر می کنید اگر دست به کاری بزنید که تا به حال از آن اجتناب کرده اید، احساس ارزشمندی تان تهدید می شود.
تصور کنید می خواهید به یکی از دختران کلاس پیشنهاد ازدواج بدهید، ولی می ترسید درخواست شما را نپذیرد و فکر کنید آدم بی ارزشی هستید.
اجتناب از چنین کارهایی در کوتاه مدت، اضطراب و ترس شما را کاهش می دهد ولی در دراز مدت پیامدی به جز تداوم مشکلات نخواهد داشت.

2 .کم‌طاقتی : فکر می کنید حال و حوصله توانایی انجام کارهای یکنواخت، خسته کننده، مشقت بار، ناکام ساز و احساسات ناخوشایند را ندارید، نابراین به محض اینکه کار را شروع می کنید حوصله تان سر می رود و دست از کار می کشید.فلسفه زیر بنایی کم طاقتی این است :« نمی توانم رنج فعلی را به خاطر گنج آینده تحمل کنم »

3 .تمرد : با به تعویق انداختن کارهای مهم و ضروری، خشم خود را ابراز می کنید. می خواهید با این کار از کسی که دائم به شما دستور می دهد انتقام بگیرید. به عنوان مثال، همسرتان دائم به شما گوشزد می کند تا قبل تمام شدن مهلت وام را واریز کنید. اما شما از حرف های او دلخور میشوید.
ممکن است در مورد یک اهمال کاری، هر سه دلیل (اضطراب، کم طاقتی و تمرد)دخالت داشته باشند.

نظرات کاربران