سارا19 فروردین 1397
سلام آقای دکتر شما روانکاوی هم انجام میدین؟
دکتر مهدی قاسمیدکتر مهدی قاسمی19 فروردین 1397

سلام. بله

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر