مهران29 اسفند 1396
آقای دکتر من در خصوص افسردگی از شما سوال داشتم چند ماه است که احساس افسردگی می کنم

سلام افسردگی علل گوناگون دارد ممکن است علت بیولوژیک (زیستی) داشته باشد یا علل روانشناختی برای تشخیص صحیح و درمان مناسب توصیه می کنم به روانپزشک مراجعه کنید

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر