مهدي13 اسفند 1397
سلام مدت ٥ ماه است كه از انواع قرص هاي افسردگي مانند سيپرالكس،سرترالين،ميرتازاپين و ... استفاده مي كنم اما هيچ كدام تاثير مثبتي نداشتند اما دچار عوارض شديد شده ام ،واقعا توانايي ادامه مصرف اين قرص ها رو ندارم، در اين شوايط بايد چه كار كرد؟ با تشكر

سلام در این شرایط که دارو ها موثر نیست یا عوارض دارند بهترین کار رواندرمانی است

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر