دریا25 بهمن 1397
سلام خواهر من دارای وسواس شدید اجباری است الان به مدت 25 ساله که به این بیماری مبتلاست ودفعات متعددی در بیمارستان روانی بستری شده است و به مدت 2 سال هم در مرکز نگه داری از بیماران روانی بستری شده است اما هیچ بهبودی حاصل نشده است و الان هم مدام با خودش حرف می زند و به مدت 24 ساعت فقط در دستشویی است. خواهش می کنم جواب دهید که با او چه کار کنیم خیلی ممنون.

سلام 

متاسفانه بیماری وسواس گاهی مواقع یسیار شدید و مقاوم به درمان می شود که راهی جز بستری طولانی در بیمارستان یا مراکز نگهداری باقی نمی ماند. اگر این بیماری باعث اختلال در زندگی شما و خانواده شده است تنها توصیه من برای شما همین است.