مهرداد26 آبان 1397
سلام برادري دارم كه مدت زيادي است دچار افسردگي و اضطراب بسيار شديد است اما حاضر به آمدن پيش دكتر نمي شود، آيا در صورت حضور يكي از اعضاي خانواده و بيان شرح حال وي ميتوان براي او دارو تجويز كرد؟ وضعيت وي بسيار بد مي باشد و اقدام به خودكشي نيز داشته ، با تشكر

سلام

بهترین حالت این است که خودشون حضور داشته باشند ولی برای شروع درمان پیشنهاد شما امکان پذیر است