سولماز22 آبان 1397
سلام چرا داروهای گروه MAOIخط اول درمان نیستند؟

سلام

به دلیل عوارض بالا و تداخلات فراوان این داروها با داروهای دیگر و حتی غذاها

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر