محمد دانشمند12 آبان 1397
سلام و خسته نباشید.همسر بنده حدود یک ماه هرشب کابوس های مداوم میبیند و با ترس و فریاد از خواب میپرد قبلا هم چنین مشکلی داشته همسر بنده ولی باز دوباره شدت گرفته نمیدانم باید چکار کنیم و ی موضوع دیگر این است که همسر بنده در تنهایی گاهی حس میکند که من صدایش میزنم و صدایم را میشنود. اگر ممکن است راهنمایی بفرمایید زیرا این موضوع بسیار ناراحت کننده و سخت شده است برای همسر بنده با تشکر.

سلام

ایشون باید حتما نوسط روانپزشک بررسی شوند.

مشکل قابل حل است.

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر