سبک عاشقانه سطحی

د‍کتر مهدی قاسمی روانپزشک و روانکاو  در این سبک از روابط عاشقانه ، صمیمیت سطحی جای صمیمیت واقعی را پر می‌کند، ارتباط صادقانه جای خود را به ارتباط گارد گرفته می‌دهد و شور و اشتیاق شهوانی جای خود را با یک رفتار جنسی معمولی و پیش پا افتاده عوض می‌کند. صمیمیت سطحی در این سبک به معنای ناتوانی شخص فاصله گرفته در اعتماد کردن به دیگران است که سبب می‌شود شخص استقلال و اتکای به خود را جایگزین اعتماد متقابل و آسیب‌پذیری کند، در این وضعیت شخص فاصله گرفته ...

ادامه مطلب

سبک عاشقانه خفه کننده

دکتر مهدی قاسمی/ روانپزشک و روانکاو/ سبک عاشقانه‌ی خفه‌کننده سبکی که در آن صمیمیت بکر و اصیل جای خود را به صمیمیت خود محور می‌دهد. ارتباط صادقانه جایش را با ارتباط چاپلوسانه عوض می‌کند و شور و اشتیاق شهوانی جایش را به #جنسی‌گرایی بدون امنیت می‌دهد.  در این سبک عاشقانه اشخاص بیش از اندازه وابسته، خواهان نزدیک شدن هستند، اما عدم احساس امنیت آن‌ها و #هویت_شکستنی که دارند مانع از آن می‌شود که بتوانند از پس چالش صمیمیت برآیند. شخصِ ...

ادامه مطلب

عشق

عشق  اغلب عش ق و نزدیکی سبب از دست رفتن خودداری ما می‌شود و ما را به عمیق‌ترین ترس‌ها که #کیستیم و آیا خوبیم و یا دیگران چیستند و کیستند، به نبرد وا می‌دارد. عشق و نزدیکی و ارتباط با مردم، یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌هایی است که امکان دارد هر زن و مردی در زندگی خویش انجام دهد و ای ریسک مستلزم صداقت، بی‌اختیاری، دل به دریا زدن، اعتماد، مسئولیت‌پذیری، پذیرش خود و  پذیرش دیگران است. 💠 بسیاری از ما آموخته‌ایم به جای پذیرش خطر نزدیکی ...

ادامه مطلب

مرگ

  مرگ برنامه ها، روابط و رخدادهایی وجود دارند که  چه  های هر زندگی هستند. مرگ یکی از این  چه  ها است، ولی تاثیرش مثل یک  چگونه  است. وقتی مرگ رخ می دهد به  چه  تبدیل می شود و دیگر  چگونه  هایی برای زندگی برجای نمی ماند. اما پیش از اینکه این اتفاق بیفتد مثل یک  چگونه  روی زندگی عمل می کند: مهمترین  چگونه  ای که زندگی بشر را تشکیل می دهد

ادامه مطلب

ذهن یکطرفه (قسمت دوم)

   ذهن یکطرفه قسمت دوم چندین بار تمرین را بخوانید، به‌طوری که بتوانید چشم‌های‌تان را ببندید و آن را انجام دهید. برای هر قسمت، از پنج دقیقه تا یک ساعت زمان صرف کنید. به راحتی روی صندلی بنشینید یا روی تخت دراز بکشید. در این وضعیت سه  نفس عمیق بکشید. توجه کنید آیا فکر مسلط یا هر فکر دیگری به ذهن شما می‌آید یا نه. درباره‌ی آن فکر قضاوت نکنید و آن را درست یا نادرست نخوانید. توجه کنید هم‌چنان که این فکر جریان ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک، رواندرمانگر، روانکاو و زوج درمانگر (متخصص اعصاب و روان)