بچه آوردن

سفری برای کشف خود از آنجا که نوزاد   نیاز به مراقبت شبانه‌روزی‌ دارد، سال‌های‌ اولیه درعین هیجان و جذابیت‌شان خسته کننده و توان‌فرسا هستند، به‌ویژه اگر یاوری‌ در کنار خود نداشته باشیم. آنچه شرایط را بدتر می‌‌کند این است که شاغل هم باشیم. وقتی‌ درمی‌‌یابیم که دیگر وقتمان به خودمان تعلق ندارد، به این درک عمیق می‌‌رسیم که حتی‌ زندگی‌ هم از آنِ ما نیست. شخص دیگری‌ روی‌ صندلی‌ ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک، رواندرمانگر، روانکاو و زوج درمانگر (متخصص اعصاب و روان)