شخصیت سالم (قسمت دوم)

شخصیت سالم

ازخودگذشتگی‌ یا خودفراروی‌

یکی‌ از ویژگی‌‌های‌ «شخصیت سالم» این است که در حیطه‌هایی‌ از زندگی‌، انتخاب‌های‌ او، نه بر مبنای‌ نفع خود که بر مبنای‌ نفع دیگران صورت می‌‌گیرد. حتی‌ گاهی‌ انتخابِ نفع دیگران به صدمه خوردن و ضررِ خود فرد منجر می‌‌شود ولی‌ با این حال، فرد نفع دیگران را انتخاب می‌‌کند. گرچه طبعا کسی‌ که چنین انتخابی‌ در زندگی‌ دارد، از نفع دیگران و از خودگذشتگی‌ خود لذت می‌‌برد و آرامش پیدا می‌‌کند. رسیدن به چنین قابلیت و استعدادی‌ که از منافع دیگران رضایت خاطر و لذت کسب کنیم، یکی‌ از ویژگی‌‌های‌ شخصیت سالم است. این‌که چقدر از زندگی‌ ما صرف فعالیت‌هایی‌ می‌‌شود که خودمان به‌طور مستقیم از آن‌ها نفع نمی‌‌بریم، یکی‌ از ملاک‌هایی‌ است که سلامتی‌ شخصیت ما را نشان می‌‌دهد.

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر