افسردگی

افسردگی

توجه داشته باشید که افسردگی‌، اغلب، به شکل‌های‌ مختلفی‌ خودنمایی‌ می‌‌کند که برای‌ مثال می‌‌توان به اعتیاد به مواد مخدر، خشم، تحریک‌پذیری‌، اضطراب، افکار وسواس‌گونه، رفتارهای‌ نظارت کننده، احساس گناه بیش از اندازه، رخوت و بی‌‌حالی‌، گوشه‌گیرین نداشتن انگیزه، مسامحه کاری‌، کاهش میل جنسی‌ یا رفتارهای‌ اضطرارگونه مانند پرخوری‌، خرید کردن، خرج کردن و استفاده‌ی‌ دایم از کامپیوتر اشاره کرد.

 اگر شما والدی‌ داشته‌اید که این رفتارها را به نمایش گذاشته است، به احتمال ۵۰ درصد شما هم افسرده خواهید شد. اگر پدر و مادر شما هردو این رفتارها را به نمایش می‌‌گذاشتند به احتمال ۷۵ درصد شما هم افسرده می‌‌شدید.

نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک، رواندرمانگر، روانکاو و زوج درمانگر (متخصص اعصاب و روان)