برای آتنا (۳)

 

برای آتنا و تمام نوجوانان سرزمینم (۳)

مجرمان جنسی اینترنتی با فرزندان شما چه می کنند؟

افتادن در دام مجرمان جنسی بیشتر برای کودکانی رخ می دهد که اولین تماس رودر رو با فردی را در فضای نت تجربه می کنند.

کودکانی که مورد سوء رفتار جنسی قرار می گیرند، ممکن است خودشان تبدیل به خلاف کارهایی در زمینه مسائل جنسی بشوند.ا

مجرمان جنسی در اینترنت زمان بیشتری برای ایجاد ارتباط و گفتگو در مورد مسائل جنسی و غیر جنسی با قربانیان دختر در مقایسه با پسرها صرف می کنند.

 مجرمانی که پسرها را هدف قرار می دهند مسن تر هستند .

برقراری ارتباط با کودکان از سوی مجرمان دو فاز را شامل می شد. پرسیدن سوالاتی در مورد خصوصیات و جزئیات شخصی، اطلاعات دادن در مورد خویش.
مجرمان از دختر ها به کرات در مورد ظاهر فیزیکی سوال می کنند.

در حالی که از پسرها در مورد ظاهر و کمیت ناحیه تناسلی سوال می شود.

برای اینکه مجرمان بتوانند ارتباط بهتری را با دختر ها برقرار کنند، ابتدا سوالات غیر جنسی را از آنها می می پرسند.

درحالی که رویکرد به پسر ها متفاوت است، آنها سریعا مسائل جنسی را مطرح می کنند و بیشتر بر لذت جنسی تمرکز دارند.

نکته بعدی در مورد دخترها این است که بلافاصله در مورد در دسترس بودن وب کم مورد سوال قرار می گیرند، و در خواست چت تصویری از سوی مجرم مطرح می شود.

مکالمه با دختر ها بیشتر در مورد علائق، مدرسه و دوستان آنها انجام می شود و مجرمان نیز در مورد علائق خود با آنها صحبت می کنند. مجرمان به قربانیان دختر می گویند که آنها را دوست دارند و عاشق آنها هستند و اینکه آنها خیلی استثنایی هستند، و مجرم دائم به آنها فکر می کند و می خواهد با آنها باشد.

در بیشتر مواقع اسمی مستعار که زیبا و دلربا است برای دختر ها انتخاب می کنند و تمایل دارند عکسی از آنها داشته باشند.

مجرمان تلاش می کنند احساس خاص و ویژه بودن را در دخترها ایجاد کنند.

در گفتگو با پسرها زود سر اصل موضوع می روند و از ابتدا حول مسائل جنسی، تمایلات جنسی، و سکس با دخترها صحبت می کنند.

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر