دنیای مطلوب از دیدگاه تئوری انتخاب (قسمت اول)

ما ادراکاتمان را از دنیای واقعی یا واقعیت می‌دانیم و فرض ما این است که دنیا برای همه ما یکسان است، اما هیچ دو نفری واقعیت بیرونی را یکسان درک نمی‌کنیم، بخش قابل توجهی از واقعیت را آنگونه که دوست داریم دریافت و ادراک می‌کنیم. خوش بينها و بدبین‌ها در دنیای واحدی زندگی می‌کنند.
براساس تئوری انتخاب دليل ادراکات متفاوت ما از واقعیت، دنیای مهم دیگری مربوط است که خاص هرکدام از ماست و آن را دنیای مطلوب می‌نامیم.
هر کسی به فاصله کمی از تولدش شروع به خلق آن دنیا در حافظه‌اش می‌کند وتمام طول عمر باز آفرینی آن را ادامه می‌دهد، از گروه کوچکی از تصاویر خاص تشکیل شده است که بیش از هر چیز دیگری می‌شناسیم.

این تصاویر سه مقوله مشخص را در بر می گیرند:
1. افرادی که بسیار دوست داریم با آنها باشیم.
۲. چیزهایی که بسیار دوست داریم داشته باشیم و تجربه کنیم.
٣. ایده‌ها یا باورهایی که بر بخش بزرگی از رفتار ما حاکمند.
(اشیاء و اماکن و حتى توقعاتی که ما از روابط، اتفاقات، اشیا و افراد در ذهن خود داریم و می‌سازیم.)
بسیاری از ما چیزی در باره نیازهای اساسی خود نمی‌دانیم. آنچه می‌دانیم چگونگی احساس ماست؛ این که چه احساسی داریم و اینکه همیشه می‌خواهیم احساس بهتری داشته باشیم.
دنیای مطلوب با ما حاوی دانش و معلوماتی است که بیشترین اهمیت را برای ما دارد.
هر چقدر تلاش کنیم، باز هم نمی‌توانیم درجه اهمیت معلومات را انکار کنیم.
آنچه در باره اش اظهار نظر می کنیم در دنیای مطلوب ما باشد برای ما مهم است. در طول شبانه روز ذهن ما بين تصاویر موجود و دنیای مطلوب می‌چرخد و نمی‌توانیم آنها را از ذهن خود خارج کنید. برخی از این تصاویر عبارتند از: منزل جدیدی که برای خریدش پول پس‌انداز می‌کنیم، شغل جدیدی که خواهان آن هستیم، نمره بالایی که برای آینده ما اهمیت دارد، کسی که قصد داریم با او ازدواج کنیم.
برای بسیاری از ما این دنیای مطلوب همان مدینه فاضله یا شهر آرمانی است؛ مکانی که اگر می توانستیم در آنجا مستقر شویم احساس خوبی پیدا می‌کردیم.
هرگاه موفق شویم یکی از تصاویر این دنیای مطلوب را ارضا کنیم یا به بیانی دیگر به یکی از این تصاویر عینیت بخشیم، برایمان بسیار لذت بخش خواهد بود و اگر موفق نشویم به آن برسیم برایمان ناراحت کننده خواهد بود.
طبیعی است که دنیای کیفی هر یک از ما با دیگران فرق دارد.
در یک خانواده، ممکن است شغل و تحصیلات بخشی از دنیای کیفی کودکان باشد و در خانواده دیگری ممکن است آرامش ومحبت وامنیت دنیای مطلوب کودک را به وجود آورد.
اگر می‌دانستیم که چنین دنیایی در درون هر کدام از ما وجود دارد و نقش بسیار مهم آن را در زندگی می‌دانستیم، خیلی بهتر از این ها می‌توانستیم با یکدیگر کنار بیاییم.

بر گرفته از کتاب تئوری انتخاب ویلیام گلسر

گروه روانپزشکی دکتر مهدی قاسمیv

هه ساره فریدونی

نویسنده: هه ساره فریدونی

کارشناس ارشد روانشناسی- شناخت درمانگر- طرح واره درمانی

مشاهده سایر مطالب هه ساره فریدونی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر