بمانیم یا برویم؟ (قسمت دوم)

مهاجرت به علت زندگی بهتر و آسایش بیشتر و به دست آوردن معیارهای بالا که در کشور خود دسترسی فرد به آنها ممکن نبوده، معمولاً صورت میگیرد.
▫️تغییر محیط، دست کشیدن از کار و جایگاه اجتماعی و چشم پوشی کردن از تمامی امکاناتی که روزگاری فرد برای همه آنها زحمت فراوان کشیده بود؛ و از همه مهمتر دور‌شدن از جمع دوستان و حمایت خانواده از جمله مسائلی هستند که فرد را تحت تأثیر فشار و تنش قرار می‌دهند.
▫️در میان مهاجرین افرادی دیده می‌شوند که مسائل حل نشده و نارضایتی‌هایی از زندگی در کشور خود داشته و به همین دلیل اقدام به مهاجرت می کنند (این افراد سبک مقابله‌ای‌شان اجتناب می‌باشد) و خود مهاجرت نیز برای فرد مسائل و مشکلات جدیدی را با ورود به دنیای دیگر به همراه دارد.

⬛️ راهکارهایی برای کاهش افسردگی‌ و‌ اضطراب ناشی از مهاجرت:

▪️پیدا کردن گروهای حمایتی و دوستان جدید.
▪️یادگیری مهارت‌های لازم برای زندگی در محیط جدید.
▪️درخواست کمک از افرادی که قابل اعتمادند؛ و یا آشنایی کامل با قوانین آن کشور را دارند. (مثلا وکلا ویا مشاوران مهاجرت)
▪️یادگیری زبان.
▪️پیدا کردن کار و داشتن کفایت اجتماعی. فردی که به اجتماع در ارتباط باشد وقت برای افسردگی نخواهد داشت. (داشتن درآمد باعث امنیت‌خاطر می‌گردد. با توجه به کم‌ارزشی ریال مخصوصا اگر فرد از ایران ناچار به تامین مخارج باشد).
▪️داشتن حداقل یک برنامه لذت‌بخش در طول هفته.
▪️فعال‌بودن(فعالیت باعث افزایش توانایی تفکر و کاهش افسردگی می‌شود).
▪️ورزش‌کردن
▪️کمال‌گرا‌نبودن، کمال گرایی باعث ناامیدی و در نهایت افسردگی می‌شود؛ پس باید استانداردها را پایین آورد و از کمال گرایی کاهید.
▪️کاهش نشخوار‌فکری (فرد اگر تمام وقت به زندگی و کارهای گذشته و جایگاهی که داشته فکر کند، قاعدتا افسرده خواهد شد).
▪️اگر فرد بتواند در تمامی این مقاطع به جای فکر به هدف غایی تمام تمرکز خود را به حال و قدم‌هایی که باید برای رسیدن به هدف نیاز دارد، متمرکز کند، از اضطرابش به شدت کاسته می‌شود.
▪️کمک گرفتن از روانپزشک و یا روانشناس که بهتر است حدالمقدور ایرانی (به علت آشنای به فرهنگ و زبان) باشد.

گروه روانپزشکی دکتر مهدی قاسمی

نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر