اختلال شخصیت خودشیفته (قسمت اول)

افراد خودشیفته خودشان را از افراد استثنایی و منحصر به فرد می دانند.

آنها معتقدند از یک موقعیت‌خاص برخوردارند که آنان را مافوق مردم عادی قرار می دهد. این افراد خودشان را برتر و مستحق امتیازات ویژه و رفتارهای شایسته می دانند.
کلمه کلیدی در مورد این شخصیت «خود‌بزرگ‌سازی» است.
خودشیفته ها سایر مردم را پست و حقیر تلقی می کنند، با این حال آنها چنین برداشتی دارند که از سایر افراد بالاترند. آنها دیگران را فرمانبردار و به طور بالقوه ستایشگر خود می دانند. افراد خودشیفته برای اثبات خود بزرگ بینی خود و حفاظت از موقعیت برترشان در جستجوی کسب تحسین از دیگران هستند.
فرد خودشیفته اصرار زیادی به دریافت تحسین و تمجید از طرف دیگران دارد.
3ویژگی برجسته را در این افراد می توان مشاهده کرد :
1: اهمیت فوق العاده زیادی برای خود قائل هستند.
2: همواره در صدد تحسین و تمجید از سوی دیگران هستند.
3: قادر به همدلی و درک دیگران نیستند.

فرد خودشیفته برداشتی غلو شده از توانایی ها و موفقیت های خود دارد،به مانند طاووس در میان دیگران راه می رود و از هیچ فرصتی در جلب دیگران به تمجید از بزرگی خودش غفلت نمی کند؛ و اگر فرد مقابل از تحسین و تمجید آنها غفلت کند با واکنش منفی افراد خودشیفته روبرو خواهد شد.
در ارتباط با افراد خودشیفته همیشه فرد متقابل و محبوب فرد خودشیفته احساس می کند که ویژگی ها و محسناتش از سوی او نادیده گرفته می شود.

فرد خودشیفته به طور مداوم در مورد خودش لاف می زند و چون فکر می کند فردی #خاص و بی نظیر است غالبا مایل است با افراد و گروههایی که گمان می کند خاص و بی نظیرند، ارتباط برقرار کند.
بنابراین هیچ بعید نیست که فرد خودشیفته به خاطر اینکه شما را فردی بسیار زیبا، ثروتمند و یا مؤفق می داند، مایل به ارتباط عاطفی با شما شده باشد.
یک فرد خودشیفته شاید فقط به این خاطر به بهترین پزشکان و یا آرایشگران مراجعه می کند که مهر تأییدی بر احساس بهتر بودن خودش زده باشد.
فرد خودشیفته در یک رابطه عاطفی که دلیل درخواست مداوم توجه، تحسین و تمجید ، در نهایت فرد مقابل خود را خسته و مستأصل می سازد. او دقیقا مثل یک کودک رفتار می کند؛ عزت نفس او بسیار شکننده است.
فرد خودشیفته افزون بر تفکر و فخر فروشی و ادعاهای سروری که از ویژگی هایش است، دارای نقص شدید در برقراری رابطه صمیمانه با دیگران است. این نقص احساس همدلی است. به همین دلیل محبوب خودپسند شما قادر به درک و فهم شما و احساسات، تجربه ها و تمایلات شما نیست.
به عبارت دیگر او نمی تواند به تبادل عاطفی دوسویه بپردازد.
فرد خوشیفته همواره نسبت به دیگران احساس حسادت می کند و گمان می کند دیگران نسبت به او حسادت می کنند.
افراد خودشیفته براین باورند در مقایسه با دیگران بیشتر مستحق ثروت و مؤفقیت هستند، به همین دلیل خود را ملزم می بینند که با اشاره به نقاط ضعف و نقص دیگران، برتری خود را به اثبات برسانند.
فرد خودشیفته به آسانی آزرده خاطر می شود، این آزردگی خاطر بیشتر هنگامی است که احساس عزت نفس کاذب غرور خودشیفته مورد تهدید قرار می گیرد. یا زمانی که رفتار متکبرانه اش زیر سؤال می رود و احساس می کند تحقیر شده؛ و مورد حمله واقع شده است. ممکن است به وسیله بداخلاقی، قهر، خشم، تحقیر و یا فحاشی واکنش خود را نشان دهد.

نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر