نامه آنا فروید

 یکی از نامه‌های آنا فروید که بر ماشین تحریر وی بر روی میز کارش در طبقه دوم خانه فروید در لندن قرار داده شده است. خانه‌ای که فروید سال آخر زندگی خود را در آن گذراند.

جان عزیز
 از من در مورد ویژگیهای ضروری که برای یک روانکاو آینده ضروری هستند ‌پرسیده‌ای. این پاسخی نسبتا ساده دارد. اگر بخواهی بدل به یک روانکاو حقیقی شوی باید عشقی بزرگ به حقیقت داشته باشی. هم حقیقت علمی و هم حقیقت فردی. پایبندی به این اصل، حقیقت را در جایگاهی بالاتر از ناخشنودی برخاسته از واقعیتهای تلخ قرار می‌دهد. چه این واقعیتها به دنیای بیرون تعلق داشته و یا از دنیای درونی خود تو برخاسته باشند.
علاوه بر این، از دید من یک روانکاو باید علائقی فراتر از محدوده علم پزشکی داشته و دیدگاه وی جامعه‌شناسی، مذهب، ادبیات و تاریخ را در بر گیرد. در غیر این صورت، ذهنیت وی در مورد بیمار در محدوده باریکی محبوس می‌شود. این به نکته‌ای فراتر از ویژگی‌هایی که در انستیتوهای روانکاوی به کاندیدا یاد می‌دهند اشاره می‌کند. تو باید اهل خواندن بسیار و آشنا با گنجینه ادبی کشورها و فرهنگهای گوناگون باشی. تو در چهره‌های شاخص ادبی، انسان‌هایی را خواهی یافت که دست‌کم به همان شناختی از ماهیت بشری دست یافته‌اند که روانپزشکان و روانکاوان در تلاش برای رسیدن به آن هستند.

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر